Antikwariaat

Uitgave:

Antikwariaat is het periodiek van de Stichting Reünisten Quintus en verschijnt elk kwartaal.

Redactie:

Maurits von Heijden      maurits@wemobius.nl
Maartje van Lith              msvanlith@hotmail.com
Matthijs de Groot           mdegroot@wvhcommunicatie.nl
Ruud Lek
Maya v/d Steenhoven  m.v.vandersteenhoven@nmanet.nl
Moniek Sopers                mvansandick@cdaleiden.nl
Martijn Bond (gast)        martijnbond@gmail.com
Daan Muntinga                dgmuntinga@hotmail.com

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken in te korten of te redigeren.

Redactiesecretariaat:

Redactie Antikwariaat
Boommarkt 5a
2311 EA Leiden
tel 071-5144405
fax 071-5144429
Lid Reünisten: Marie-Louise Kullberg

Adreswijzigingenreunisten@alsvquintus.nl

Opmaak & illustraties:

Wouter Hoogenboom, Leiden

Drukkerij:

2p+, Leiden

Distributie:

Antikwariaat wordt kosteloos toegezonden aan alle contribuanten van de Stichting Reünisten Quintus. De A.L.S.V. Quintus draagt zorg voor de verspreiding.