Bestuur

Het Bestuur der A.L.S.V. Quintus heeft de eer en het genoegen u mede te delen, dat zij zich voor het bestuursjaar 2014-2015 als volgt heeft geconstitueerd:

Niels Westera

Voorzitter Vereniging

 

Kiki Stegeman

Vicevoorzitter

 

Nienke Bootsma

Secretaris/Lid Reünisten

 

Jesper van Engelen

Penningmeester Vereniging

 

Bart van Harn

Penningmeester Exploitatie I

 

Esmee de Graaf

Penningmeester Exploitatie II

 

Rieneke van der Meer

Lid Acquisitie

 

Franck Doho

President Commissie

 

Lars Hopman

Lid Sociëteit

 

voorzitter@alsvquintus.nl

 

 

vicevoorzitter@alsvquintus.nl

 

 

secretaris@alsvquintus.nl / reunisten@alsvquintus.nl

 

pv@alsvquintus.nl

 

 

penning.e1@alsvquintus.nl

 

 

penning.e2@alsvquintus.nl

 

 

acquisitie@alsvquintus.nl 

 

 

president@alsvquintus.nl

 

 

societeit@alsvquintus.nl