Bestuur

Het Bestuur der A.L.S.V. Quintus heeft de eer en het genoegen u mede te delen, dat zij zich voor het bestuursjaar 2014-2015 als volgt heeft geconstitueerd:

Niels Westera
Voorzitter Vereniging                                      voorzitter@alsvquintus.nl

Kiki Stegeman
Vicevoorzitter                                                  vicevoorzitter@alsvquintus.nl

Nienke Bootsma
Secretaris/Lid Reünisten                               secretaris@alsvquintus.nl/reunisten@alsvquintus.nl

Jesper van Engelen
Penningmeester Vereniging                          pv@alsvquintus.nl

Bart van Harn
Penningmeester Exploitatie I                         penning.e1@alsvquintus.nl

Esmee de Graaf
Penningmeester Exploitatie II                       penning.e2@alsvquintus.nl

Rieneke van der Meer
Lid Acquisitie                                                    acquisitie@alsvquintus.nl

Franck Doho
President Commissie                                     president@alsvquintus.nl

Lars Hopman
Lid Sociëteit                                                      societeit@alsvquintus.nl