Bestuur

Het Bestuur der A.L.S.V. Quintus heeft de eer en het genoegen u mede te delen, dat zij zich voor het bestuursjaar 2013-2014 als volgt heeft geconstitueerd:

Krista van Rest
Voorzitter Vereniging                                      voorzitter@alsvquintus.nl

Annelies Mudde
Vice-voorzitter                                                  vicevoorzitter@alsvquintus.nl

Marie-Louise Kullberg
Secretaris/Lid Reünisten                               secretaris@alsvquintus.nl/reunisten@alsvquintus.nl

Cedric Hoogenboom
Penningmeester Vereniging                          pv@alsvquintus.nl

Thomas Bernards
Penningmeester Exploitatie I                         penning.e1@alsvquintus.nl

Sven Rooijakkers
Penningmeester Exploitatie II                       penning.e2@alsvquintus.nl

Christel Govaert
Lid Acquisitie                                                    acquisitie@alsvquintus.nl

Wessel Beuk
President Commissie                                     president@alsvquintus.nl

Lude Veger
Lid Sociëteit                                                      societeit@alsvquintus.nl