Bestuur

Het 38e Bestuur der A.L.S.V. Quintus heeft de eer en het genoegen u mede te delen, dat zij zich voor het bestuursjaar 2014-2015 als volgt heeft geconstitueerd:

 
Niels Westera, Voorzitter Vereniging
Contactpersoon voor vragen omtrent: 
- Gemeente, buren, media
- Externe betrekkingen: Oranjevereniging, Bevrijdingscomité
- Archief
 
Kiki Stegeman, Vicevoorzitter
Contactpersoon voor vragen omtrent:
- Disputen, gezelschappen en commissies
- Het AllerHeiligenConvent
- Eerstejaarszaken
- Aankomende studenten
 
Nienke Bootsma, Secretaris/Lid Reünisten
Contactpersoon voor vragen omtrent:
- Ledenadministratie
- Doorgeven van adreswijzigingen
- Inschrijven bij Quintus
- Afschrijven van ruimtes
- Schoonmaakdiensten
- Reünisten(lidmaatschap)
- Algemene vragen
 
Jesper van Engelen, Penningmeester Vereniging
Contactpersoon voor vragen omtrent:
- Commissiebegrotingen
- Contributie
- Geldstroom A.L.S.V. Quintus
 
Contactpersoon voor vragen omtrent:
- Afstudeerborrels
- Pas op rekening
- Crediteuren Stichting Exploitatie Sociëteit Quintus
- Boekhouding Stichting de Houhamer
 
Contactpersoon voor vragen omtrent:
- Borrels/feesten voor externe partijen
- Het Restaurant (Reserveren? Bel naar 071-5144405)
- Debiteuren Stichting Exploitatie Sociëteit Quintus
- Keukendiensten
 
Rieneke van der Meer, Lid Acquisitie
Contactpersoon voor vragen omtrent:
- Sponsoring 
- Acquisitie commissies
- Het Juridisch Bedrijvendiner
- De Businessbattle
 
Franck Doho, President Commissie
Contactpersoon voor vragen omtrent:
- (Nota van) Orde&Zaalbeleid
- Schorsingen en boetes
 
Lars Hopman, Lid Sociëteit
Contactpersoon voor vragen omtrent:
- Technische zaken
- DISQ